10502 Ingmar New

Софтуер

От 1979 г. фирма ТРУМПФ разработва собствен софтуер за програмиране и производство.

Ние Ви предлагаме цялостни софтуерни решения от конструирането до съхраняването на готовите изделия.

TruTops CAD/CAM- продуктите се развиват непрекъснато в съответствие с модерните стандарти.

TRUMPF предлага всеобхватни софтуерни пакети за обработването на листови и други материали.


TruTops CAD

TruTops CAD: 2D-CAD-система за чертане и конструиране на детайли

Photo-realistic solid model in the 3D CAD system SheetAdvisor

3D CAD system SheetAdvisor: 3D-CAD-система за чертане и конструиране на детайли

TruTops Laser

Технологично ориентирана система за програмиране на 2D-лазерно обработване

TruTops Punch

Технологично ориентирана система за щанцоване и комбинирано обработване

TruTops Bend

Технологично ориентирана система за програмиране на процеса на огъване

TruTops Cell

Технологично ориентирана система за програмиране на 3D-лазерно обработване


TruTops Convert: автоматично конвертиране на създадени CAD файлове


TruTops Unfold: отворена система с 3D интерфейс за връзка с други CAD системи


TruTops Tube: Технологично ориентирана система за лазерно обработване на тръби