10502 Ingmar New

TruMatic 3000 (K04) fiber

TruMatic 3000 (K04) fiber
(X x Y)Комбиниран режим на щанцоване/лазерно рязане 2175 mm x 1250 mm
Режим на щанцоване 2500 mm x 1250 mm
Режим на лазерно рязане 2500 mm x 1250 mm
Макс. дебелина на листа 4 mm
Максимална сила на щанцоване 165 kN
Maкс. брой удари (E = 1 mm) при щанцоване 600 1/min
Maкс. брой удари при маркиране 1300 1/min
Инструменти, линеен магазин с МultiTool макс. 18 инструмента с 2 щипки, 17 инструмента с 3 щипки
Макс. скорост по осите 108 m/min (симултанно по X и Y)
TRUMPF лазарен източник TruDisk 3001 3000 W
Монтажна площ 6825 mm x 6325 mm

TruMatic 6000 (K05)

TruMatic 6000 (K05) Среден формат Голям формат
(X x Y) Комбиниран режим на щанцоване/лазерно рязане 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1550 mm
Режим на щанцоване 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1600 mm
Режим на лазерно рязане 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1600 mm
Макс. дебелина на листа 8 mm 8 mm
Максимална сила на щанцоване 220 kN 220 kN
Maкс. брой удари (E = 1 mm) при щанцоване 900 1/min 900 1/min
Maкс. брой удари при маркиране 2800 1/min 2800 1/min
Инструменти, линеен магазин с МultiTool макс. 19 инструмента с 2 щипки - макс. 190 инструмента 18 инструмента с 3 щипки - макс. 180 инструмента
Макс. скорост по осите 108 m/min (симултанно по X и Y)
TRUMPF CO2 лазерен източник TruFlow
2000/2700/3200 W
Монтажна площ 7460 mm x 7000 mm 7460 mm x 7900 mm

TruMatic 7000

TruMatic 7000 Среден формат Голям формат
(X x Y) Комбиниран режим на щанцоване/лазерно рязане 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1550 mm
Режим на щанцоване 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1550 mm
Режим на лазерно рязане 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1550 mm
Макс. дебелина на листа 8 mm 8 mm
Максимална сила на щанцоване 220 kN 220 kN
Maкс. брой удари (E = 1 mm) при щанцоване 1200 1/min 1000 1/min
Maкс. брой удари при маркиране 2800 1/min 2800 1/min
Инструменти, линеен магазин с МultiTool макс. 22 инструмента с 3 щипки - макс.220 инструмента 21 инструмента с 4щипки - макс.210 инструмента
Макс. скорост по осите 116 m/min (симултанно по X и Y)
TRUMPF CO2 лазерен източник TruFlow
 2700 / 3200 / 4000 W
Монтажна площ 8000 mm x 6700 mm 8070 mm x 7650 mm