10502 Ingmar New

Щанцови машини

С щанцовите машини на TRUMPF Вие постигате целта- цялостна обработка. Защото на една машина TruPunch всеки детайл може да се произведе изцяло. Подготвителните и заключителните операции стават излишни.

Щанцовите машини TruPunch не само правят отвори в ламарината, а я оформят, изтеглят, правят усилващи ребра, нарязват резби, почистват чеплък.

Щанцовата глава на TruPunch винаги взема точно определен инструмент. Всеки инструмент зареден в нея може да се върти на 360 градуса, независимо от неговата форма, размер или положение в магазина. Вие се нуждаете от по-малко инструменти и спестявате време за тяхната смяна. При това имате по-малко разходи за производство, работите по-ефективно и по-качествено.

TruPunch 1000

TruPunch 1000 Малък формат Среден формат
Работна област X x Y 2050 mm x 1250 mm 2500 mm x 1250 mm
Макс. дебелина на листа 6.4 mm 6.4 mm
Макс. сила на щанцоване 165 kN 165 kN
Maкс. брой удари (E =1 mm) при щанцоване 600 1/min 600 1/min
Maкс. брой удари при маркиране 1300 1/min 1300 1/min
Инструменти, линеен магазин 15 инструмента с 2 щипки (опция: 3 щипки) 18 инструмента с 2 щипки (опция: 3 щипки)
Отвеждане на детайлите - макс. размер на детайла: стандартно/опция 180 mm x 150 mm
460 mm x 500 mm
180 mm x 150 mm
460 mm x 500 mm
Монтажна площ 6000 mm x 5825 mm 6550 mm x 5837 mm

TruPunch 3000 S11 с електрическа щанцова глава

TruPunch 3000 S11 Среден формат Голям формат
Работна област X x Y 2500 mm x 1250 mm 3000 mm x 1500 mm
Макс. дебелина на листа 6.4 mm 6.4 mm
Макс. сила на щанцоване 180 kN 180 kN
Maкс. брой удари (E =1 mm) при щанцоване 1000 1/min 900 1/min
Maкс. брой удари при маркиране 2500 1/min 2500 1/min
Инструменти, линеен магазин 18 инструмента с 2 щипки 17 инструмента с 3 щипки
Отвеждане на детайлите, макс. размер на детайла
500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Монтажна площ 5000 mm x 6500 mm 5800 mm x 7300 mm

TruPunch 5000

TruPunch 5000 Среден формат Голям формат
Работна област X x Y 2500 mm x 1250 mm 3050 mm x 1550 mm
Макс. дебелина на листа 8 mm 8 mm
Макс. сила на щанцоване 220 kN 220 kN
Maкс. брой удари (E =1 mm) при щанцоване 1400 1/min 1200 1/min
Maкс. брой удари при маркиране 2800 1/min 2800 1/min
Инструменти, линеен магазин 18 инструмента с 3 щипки 21 инструмента с 4 щипки
Отвеждане на детайлите, програмируема клапа, макс. размер на детайла 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Монтажна площ 6760 mm x 6100 mm 7600 mm x 7000 mm