10502 Ingmar New

TruLaser 1030 fiber

TruLaser 1030 fiber TruDisk 2001 TruDisk 3001
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500 mm
Z ос: 75 mm
X ос: 3000 mm
Y ос: 1500 mm
Z ос: 75 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:
Мед:
Месинг:

12 mm
6 mm
5 mm
3 mm
3 mm

16 mm
8 mm
6 mm
4 mm
4 mm
Макс. скорост по осите 85 m / min 85 m / min
TRUMPF лазерен източник TruDisk 2000 W 3000 W
Монтажна площ 7400 mm x 3300 mm 7400 mm x 3300 mm

TruLaser 3030 Basic Edition

TruLaser 3030 BE TruFlow 3200
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500 mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20 mm
12 mm
8 mm
Макс. скорост по осите 60 m/min
TRUMPF CO2 лазерен източник TruFlow 3200 W
Монтажна площ 9200 mm x 4600 mm

TruLaser 3030 fiber

TruLaser 3030 fiber TruDisk 3001
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500 mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:
Мед:
Месинг:
20 mm
15 mm
15 mm
6 mm
6 mm
Макс. скорост по осите 140 m/min
TRUMPF лазерен източник TruDisk
3000 W
Монтажна площ 8300 x 5100 mm

TruLaser 3030 Lean Edition

TruLaser 3030 LE TruFlow 3200 TruFlow 4000
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500 mm
Z ос: 115 mm
X ос: 3000 mm
Y ос: 1500 mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20 mm
12 mm
8 mm

20mm
15 mm
10 mm
Макс. скорост по осите 140 m / min
140 m / min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 3200 W
4000 W
Монтажна площ 8300 x 5100 mm
8300 x 5100 mm

TruLaser 3030 L20

TruLaser 3030 L20 TruFlow 3200 TruFlow 4000 TruFlow 5000 TruFlow 6000
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20 mm
12 mm
8 mm

20 mm
15 mm
10 mm

25 mm
20 mm
12 mm

25 mm
25 mm
15 mm
Макс. скорост по осите 140m / mm
Лазерен източник TruFlow 3200 W 4000 W 5000 W 6000 W
Монтажна площ При палет чейнджър инсталиран надлъжно: 9300 х 4600 mm
При палет чейнджър инсталиран напречно: 6500 х 7600 mm

TruLaser 3040 L32

TruLaser 3040 L32 TruFlow 3200 TruFlow 4000 TruFlow 5000 TruFlow 6000
Работна област X ос: 4000 mm
Y ос: 2000mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20 mm
12 mm
8 mm

20 mm
15 mm
10 mm

25 mm
20 mm
12 mm

25 mm
25 mm
15 mm
Макс. скорост по осите 140 m/mm
TRUMPF лазерен източник TruFlow 3200 W 4000 W 5000 W 6000 W
Монтажна площ 12000 mm х 5300 mm

TruLaser 3060

TruLaser 3060 TruFlow 3200 TruFlow 4000
Работна област X ос: 6000 mm
Y ос: 2000mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20 mm
12 mm
8 mm

20 mm
15 mm
10 mm
Макс. скорост по осите 85 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 3200 W 4000 W
Монтажна площ 16100 mm х 5200 mm

TruLaser 5030 L16

TruLaser 5030 L16 TruFlow 5000 TruFlow 6000 TruFlow 8000
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

25 mm
20 mm
12 mm

25 mm
25 mm
15 mm

25 mm
50 mm
25 mm
Макс. скорост по осите 300 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 5000 W 6000 W 8000 W
Монтажна площ 11100 mm х 4600 mm

TruLaser 5030 fiber

TruLaser 5030 fiber TruDisk 3001 TruDisk 5001
Работна област X ос: 3000 mm
Y ос: 1500mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:
Мед:
Месинг:

20 mm
15 mm
15 mm
6 mm
6 mm

25 mm
20 mm
20 mm
10 mm
10 mm
Макс. скорост по осите 245 m/min
TRUMPF лазерен източник TruDisk 3000 W 5000 W
Монтажна площ 9400 mm х 3000 mm

TruLaser 5040 L18

TruLaser 5040 L18 TruFlow 5000 TruFlow 6000 TruFlow 8000
Работна област X ос: 4000 mm
Y ос: 2000mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

25 mm
20 mm
12 mm

25 mm
25 mm
15 mm

25 mm
50 mm
25 mm
Макс. скорост по осите 300 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 5000 W 6000 W 8000 W
Монтажна площ 13000 mm х 5400 mm

TruLaser 5040 fiber

TruLaser 5040 fiber TruDisk 3001 TruDisk 5001
Работна област X ос: 4000 mm
Y ос: 2000mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:
Мед:
Месинг:

20 mm
15 mm
15 mm
6 mm
6 mm

25 mm
20 mm
20 mm
10 mm
10 mm
Макс. скорост по осите 245 m/min
TRUMPF лазерен източник TruDisk 3000 W 5000 W
Монтажна площ 10900 mm х 5700 mm

TruLaser 5060 L19

TruLaser 5060 L19 TruFlow 5000 TruFlow 6000 TruFlow 8000
Работна област X ос: 6000 mm
Y ос: 2000mm
Z ос: 115 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

25 mm
20 mm
12 mm

25 mm
25 mm
15 mm

25 mm
50 mm
25 mm
Макс. скорост по осите 300 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 5000 W 6000 W 8000 W
Монтажна площ 16950 mm х 5550 mm

TruLaser 7025

TruLaser 7025 2 x TruFlow 3200 2 x TruFlow 3600
Работна област X ос: 2500 mm
Y ос: 1250mm
Z ос: 105 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20 mm
12 mm
8 mm

20 mm
15 mm
10 mm
Макс. скорост по осите 304 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 2 x 3200 W 2 x 3600 W
Монтажна площ 10200 mm х 8800 mm

TruLaser 7025 fiber L43

TruLaser 7025 fiber L43 TruDisk 6001
Работна област X ос: 2500 mm
Y ос: 1250mm
Z ос: 100 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:
Мед:
Месинг:

20 mm
20 mm
20 mm
6 mm
6 mm
Макс. скорост по осите 304 m/min
TRUMPF лазерен източник TruDisk 6000 W
Монтажна площ 10200 mm х 8800 mm

TruLaser 7040 L62

TruLaser 7040 L62 2 x TruFlow 3200 2 x TruFlow 4000 2 x TruFlow 6000
Работна област X ос: 2500 mm
Y ос: 4000mm
Z ос: 105 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

20mm
12 mm
8 mm

20 mm
15 mm
10 mm

25 mm
25 mm
15 mm
Макс. скорост по осите 304 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 2 x  3200 W 2 x  4000 W 2 x 6000 W
Монтажна площ 15800 mm х 7280 mm

TruLaser 7040 fiber L30

TruLaser 7040 fiber L30 TruDisk 6001
Работна област X ос: 2500 mm
Y ос: 4000 mm
Z ос: 100 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:
Мед:
Месинг:

20 mm
20 mm
20 mm
6 mm
6 mm
Макс. скорост по осите 304 m/min
TRUMPF лазерен източник TruDisk 6000 W
Монтажна площ 16800 mm х 8100 mm

TruLaser 8000 L63

TruLaser 8000 L63 TruFlow 4000 TruFlow 6000
Работна област X ос: 2500 mm
Y ос: 4000 mm
Z ос: 105 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

25 mm
15
10 mm

25 mm
25 mm
15 mm
Макс. скорост по осите 304 m/min
TRUMPF лазерен източник TruFlow 4000 W 6000 W
Монтажна площ В зависимост от палет чейнджъра

TruLaser Tube 5000 T01

TruLaser Tube 5000 T01 TruFlow 2000 TruFlow 2700 TruFlow 3200
Работна област X ос: 6500 mm
Y ос: 200mm
Z ос: 150 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

6,4 mm
4 mm
3 mm

6,4 mm
5 mm
4 mm

6,4 mm
5 mm
4 mm
TRUMPF лазерен източник TruFlow 2000 W 2700 W 3200 W
Монтажна площ 17300 mm х 8600 mm

TruLaser Tube 7000 T03

TruLaser Tube 7000 T03 TruFlow 2000 TruFlow 2700 TruFlow 3200
Работна област X ос: 6500/9200 mm
Y ос: 200 mm
Z ос: 150 mm
Макс. дебелина на листа
Стомана:
Неръждаема стомана:
Алуминиеви сплави:

8 mm
4 mm
3 mm

8 mm
5 mm
4 mm

8 mm
6 mm
5 mm
TRUMPF лазерен източник TruFlow 2000 W 2700 W 3200 W
Монтажна площ 17300 mm х 8600 mm

TruLaser Cell 7040 и TruLaser Cell 7020

TruLaser Cell 7040 TruLaser Cell 7020
Работна област X ос: 4000 mm
Y ос: 1500/2000 mm
Z ос: 750 mm
B ос: ± 135°
C ос: 360°
X ос: 2000 mm
Y ос: 1500/2000 mm
Z ос: 750 mm
B ос: ± 135°
C ос: 360°
Макс. дебелина на листа В зависимост от приложението и материала
Макс. скорост по осите 173 m/min
Максимална мощност на лазерния източник СО2 лазер - от 2000 до 15000 W;
Твърдотелен лазер - от 2000 до 6600 W